Kariyer Yönetimi Sistemi
Kariyer Yönetimi Sistemi’nde amaç çalışanların ilgi alanları ve eğilimleri göz önünde bulundurularak başarılı olabilecekleri görevlerde ilerlemelerini sağlamaktır. Bunun için çalışanların performansları değerlendirilerek geliştirilmesi gereken konular ve yetkinlikler belirlenmekte, bu konular ve yetkinlikler planlanan eğitimlerle geliştirilerek kurumun ihtiyaç duyduğu nitelikteki insan kaynağının oluşturulması sağlanmaktadır.
Özel Hatem ailesi olarak kariyer yönetimine önem veriyor ve kendisini geliştiren, değişime açık çalışanların kariyer basamaklarında bir üst basamağa taşınması için gereken desteği sunmakla gurur duyuyoruz.