Oryantasyon ve İş Başı Eğitimi Sistemimiz
Hastanemizde işe başlayan tüm çalışanlarımız için oryantasyon ve işbaşı eğitim programları düzenlenmektedir. Oryantasyon Sistemimizin amacı, Hastanemizin misyon, vizyon ve değerlerini, organizasyon yapımızı, kurum kültürümüzü, çalışma ilkelerimizi, temel çalışma politikalarımızı, çalışan sağlığı ve güvenliğini, el hijyenini, temel yaşam desteği, atık yönetimini, acil eylem planlarımızı, hastane işletim sistemimizi, çağrı merkezi ve haberleşme ağımızı, kalite yönetim sistemimizi, kurumsal iletişim faaliyetlerimiz ve performans yönetim sistemimizin dinamiklerini Hatem ailesine yeni katılan ve gücümüze güç katacak çalışanlarımıza aktarmaktır.
Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza, Hastanemiz şirketleri tanıtılmakta, fiziki mekan oryantasyonumuzla birlikte diğer çalışanlarla tanışmaları sağlanıp hem işe hem de hastaneye adaptasyonları kolaylaştırılmaktadır.
Genel ve bölüm oryantasyon eğitimleri tamamlanan çalışanlarımız için "İşbaşı Eğitim" süreçleri başlamaktadır. Performans sergileyeceği bölümünde görev ve sorumluluklarını tek başına yerine getirecek yetkinliğe erişene kadar, bölüm yöneticisi ve/veya deneyimli ekip arkadaşlarının eşliğinde, bazı bölümlerimizde 2 aya kadar uzayan zaman diliminde, bölüm dinamikleri, organizasyon yapısı, kalite dokümanları, kullanılan formlar, bölüm misyonu, en sık işbirliğine ihtiyaç duyulan diğer bölümler, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri, teknik destek sistemi, hastane işletim ağı vb... konuları kapsayacak şekilde detaylı işbaşı eğitim verilmektedir. İşbaşı eğitim süreci sonrası performans hedefleri ve yetkileri konusunda yönetici ve çalışanımız arasında sağlanan mutabakata istinaden beklenen verimli çalışma düzenine ve iş geliştirici yaklaşımlara uygun temel donanım ve zemin hazırlanmış olmaktadır.
Bireysel ve organizasyonel gelişimi desteklemek, verimliliği ve performansı artırmak için eğitimlerle başlayan ve değişimle devam eden motive edici faaliyetlerimizin her kademedeki çalışanımız için gerekli ve yararlı olduğuna inanılmaktadır.