Performans Yönetimi Sistemi
Hatem Hastanesi bünyesinde Yetkinlik Bazlı Performans Yönetimi Sistemi uygulanmaktadır. Hastanemizin tanımlı olan kurumsal yetkinlikleri dikkate alınarak her pozisyon için uygun yetkinlik seti tanımlanır.

Performans değerlendirme süreci, bölüm yöneticisinin çalışanını değerlendirmesi ve akabinde yüz yüze görüşme yapılarak performans değerlendirme sonucu ile ilgili geribildirim verilmesi süreçlerinden oluşmaktadır.

Performans Yönetimi Sistemi kapsamında gerçekleşen değerlendirme sonucunda elde edilen veriler ücret yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim yönetimi sistemlerinin uygulanmasında temel veri olarak dikkate alınmaktadır.
“Eşit olmayan insanlara, eşit davranmak kadar büyük bir eşitsizlik yoktur.”