Seçme ve Yerleştirme Sistemi
Her yılın başında yapılan “İnsan Kaynakları Planlaması” doğrultusunda, boş kadrolara uygun kişiler öncelikle kurum içinden ve pozisyonun niteliklerine temin edilmeye çalışılır. Boş kadro ihtiyacı iç kaynaklardan karşılanamadığı takdirde dış kaynaklara başvurulur. Dış kaynaklara başvurulması halinde aday tespiti için Hatem internet sitesinde pozisyona ilişkin ilan yayınlanır. Yine bu süreçte kuruma bizzat yapılan iş başvuruları da değerlendirmeye alınarak pozisyona özgü bir aday havuzu oluşturulur.

Kurumumuzda her pozisyon için, pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler görev tanımlarında tanımlanmış durumdadır. İşe alım sürecinde, ilgili pozisyona başvuran adaylarda görev tanımında belirtilen bu niteliklerin varlığı ve sahip olma düzeyi değerlendirilmektedir.

İşe alım sürecinde pozisyonun gerektirdiği teknik bilgi ve becerinin yanı sıra adayların Hastanemizdeki değerleri, kurum kültürü ve yetkinlikleri ile ne ölçüde bağdaştığı da göz önünde bulundurulmaktadır. Hastanedeki tüm üyelerinin, kurum kültürüne bağlı, ekip çalışmasına inanan, iletişime açık, gelişmeye önem veren, dayanıklı, kültürlerarası çalışabilen, hizmet kalitesini gözeten, katılımcı ve yenilikçi bireyler olmaları beklenilmektedir.

Yapılan görüşmeler neticesinde pozisyona en uygun bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip, Hastanemizin değerlerine ve kurum kültürüne en uygun adaylardan oluşan gruba “Hatem İşe Giriş Eğitimi” verilir ve başarılı olan adayların işe alımı gerçekleştirilir. İşe yerleştirme süreci yürütülerek kadro ihtiyacı tamamlanır.